Upfield Türkiye

Açık Rıza Metni

Upfield Turkey Gıda Maddeleri Dağıtım ve Satışı Ticareti Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Örnek Ürün Gönderimi Açık Rıza Metni

Veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 149260-5 ticaret sicil numarası ile kayıtlı, Barbaros Mahallesi Begonya Sokak Nidakule Ataşehir Kuzey Sit. No: 3/130 Ataşehir, İstanbul adresinde faaliyet gösteren Upfield Turkey Gıda Maddeleri Dağıtımı ve Satışı Ticareti Anonim Şirketi(“Şirket”) olarak, Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında aşağıdaki hususa ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:

İnternet sitesinde belirtmiş olduğum adım, soyadım, telefon numaram, e-posta adresim ile mesleki unvanımın ve çalıştığım işyerinin unvanı, adresi, işletim türü ve aylık ürün tüketim bilgisinin tarafıma örnek ürün gönderimlerinin sağlanması amacıyla Şirket tarafından işlenmesini ve bu kapsamda Şirket’in iş birliği içerisinde olduğu yurt içinde bulunan distribütörlere aktarılmasını ve bulut hizmetlerinin sağlanması amacıyla Şirket’in iş birliği içerisinde olduğu ve yurt dışında bulunan Salesforce’a aktarılmasını kendi açık rızam ile kabul ediyorum.