Upfield Türkiye

Aydınlatma Metni

UPFIELD TURKEY GIDA MADDELERİ DAĞITIMI VE SATIŞI TİCARETİ ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI UYARINCAÖRNEK ÜRÜN GÖNDERİMİ AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 149260-5 ticaret sicil numarası ile kayıtlı, Barbaros Mahallesi Begonya Sokak Nidakule Ataşehir Kuzey Sit. No: 3/130 Ataşehir, İstanbul adresinde faaliyet gösteren Upfield Turkey Gıda Maddeleri Dağıtımı ve Satışı Ticareti Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, sizlerden elde ettiğimiz kişisel verilere istinaden 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun hareket edebilmemizi sağlamak amacıyla, aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunarız.

İnternet sitesinde yer alan formu doldurmanız vasıtasıyla belirtmiş olduğunuz kişisel verileriniz (adınız, soyadınız, telefon numaranız, e-posta adresiniz ile mesleki unvanınız ve çalıştığınız işyerinin unvanı, adresi, işletim türü ve aylık ürün tüketim bilgisine ilişkin ilişkin kişisel verileriniz) tarafınıza örnek ürün gönderimlerinin sağlanması amacıyla Şirket tarafından otomatik yollarla işlenmektedir. Söz konusu veri işleme faaliyeti açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak yürütülmektedir.

Ayrıca, bu form vasıtasıyla temin edilen ve yukarıda detaylı olarak belirtilen kişisel verileriniz örnek ürün gönderimlerinin sağlanması amacıyla Şirket’in iş birliği içerisinde olduğu ve yurt içinde bulunan distribütörler ile bulut hizmetlerinin sağlanması amacıyla Şirket’in iş birliği içerisinde olduğu ve yurt dışında bulunan Salesforce’a aktarılmaktadır.

İlgili süreç kapsamında, Kanun’un 11. maddesine istinaden hak taleplerinizi aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak Şirket’e iletebilirsiniz:

  • Barbaros Mahallesi Begonya Sokak Nidakule Ataşehir Kuzey Sit. No: 3/130 Ataşehir, İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya
  • Şirket’in upfield.privacy@upfield.com  e-posta adresine, kayıtlı e-posta adresiniz (KEP) üzerinden veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak.